Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Deficit pyruvátkinázy (PK) (kočka)

Základní informace


Zkratky: PK, PK-def.

Plemena: více

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: variabilní

Identifikovaná mutace: PKLR

Patogeneze, klinika:

 • chronická, intermitentní, hemolytická anémie.

Genotypy:

 • N/N = zdravý,
 • N/+= přenašeč,
 • +/+ = postižený.

Další informace


DEFICIT PYRUVÁTKINÁZY u kočky

 • habešská, somálska kočka, a jiné
 • cca 10 % postižených, 25 % carrier
 • chronická intermitentní anémie
 • Hkt 5-35 %, mírná až středí regenerace
 • lymfocytóza, hyperglob. (E?)
 • bez/mírná splenomegalie
 • extrabil. obstukce biliární kameny
 • nevyžaduje terapii (+- transfuze dle Hkt)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534511/

 

 

Obsah