Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Syndrom závažné kombinované imunodeficience (SCID)

Základní informace


Zkratky: SCID

Plemena: arabský plnokrevník

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: od 2.-8. týdne, dožívají se max. 6 měsíců, 100% fatální

Identifikovaná mutace: DNAPK

Patogeneze, klinika:

  • porucha aktivity DNA-dependentní proteinkinázy, důležitá pro variabilitu imunitního systému.

Genotypy:

  • N/N = zdravý,
  • N/+ = přenašeč,
  • +/+ = postižený.

Další informace


https://vgl.ucdavis.edu/test/scid

Obsah