Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Syndrom letální bílé hříbat (overo)

Základní informace


Zkratky: OLWS, LWO

Plemena: více

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: při narození

Identifikovaná mutace: gen receptoru pro endotelin EDNRB

Patogeneze, klinika:

  • endotelin – rozvoj pigmentových buněk a neuronů,
  • americký paint v linii overo, zejm. frame overo,
  • normální porod, ale v důsledku poruchy inervace (ileokolická aganglióza) nedojde k pasáži mekonia a vzniká kolika,
  • overo zbravení je dominantní, ale OLWS se dědí recesvině.

Genotypy:

  • N/N = zdravý,
  • N/+ = přenašeč – overo frame, může být hluchý,
  • +/+ = postižený.

Další informace


https://vgl.ucdavis.edu/test/lethal-white-overo

Obsah