Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 94: paraneoplastická myasthenie

 

U kterého tumoru psů se nejčastěji setkáváme s paraneoplastickou myasthenií gravis?

A) thymom

B) lymfom

C) skvamocelulární karcinom

D) leiomyosarkom

 

 

Správná odpověď: A)

 

Častým paraneoplastickým syndromem u thymomu je myasthenia gravis, která může být fokální (restrikce svalové slabosti do určité oblasti, např. laryngeální nebo faciální), generalizovaná (zátěží indukovaná slabost apendikulárních svalů) nebo akutní fulminantní (rychlý nástup slabosti, megaesophagu a kolapsu). Cílovým proteinem je obvykle acetylcholinový receptor, u některých psů byly dokumentovány protilátky proti titinu nebo ryanodinovéhomu receptoru. Thymom je současně jediná neoplazie u psů, koček i lidí, kde je paraneoplastická myasthenia popsána.

Myasthenia gravis je imunitně-zprostředkované onemocnění spojené s přítomností autoprotilátek proti nikotinovým acetylcholinovým receptorům na postsynaptické membráně nervo-svalového spojení. Vazba protilátek na receptor způsobí ztrátu funkce synapse v důsledku degradace acetylcholinových receptorů, blokace acetylcholinových receptorů a snížené syntézy nových receptorů.

 

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1716736/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.15855

 

Obrázek: https://vetneuromuscular.ucsd.edu/cases/2008/July.html

Obsah