Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 93: vyšetření cystinurie

 

Do ordinace přišli majitelé německého ohaře. Bratr jejich psa měl cystinové kameny. Chtěli by vědět, zda není jejich pes taky v ohrožení. Jaký test provedeš?

A) vyšetření močového sedimentu pro nález cystinových krystalů

B) genetický test pro cystinurii

C) odběr krve pro stanovení hladiny cysteinu

D) vyšetření moči pro stanovení hladiny cystinu

 

 

Správná odpověď: D)

 

Cystinurie je důležitým onemocněním dolních cest močových, kdy v důsledku poruchy aminokyselinového transportéru dochází k vylučování aminokyselin do moči. Zde mohou precipitovat a v případě aminokyseliny cysteinu tvořit cystinové kameny.

Za současnou optimální metodu stanovení se považuje COLA test, tj. detekce exkrece aminokyselin cystinu, ornithinu, lysinu a argininu, v moči. Pro tento účel může být moč odebrána spontánní mikcí, avšak musí být ihned stočena, chlazena (mražena) a v těchto podmínkách transportována tak do laboratoře. Vyšetření je doporučeno u jedinců starších jednoho roku a před prováděním testů nesmí být pes na dietě.

Cystinurie má genetický základ, který však není u většiny plemen identifikován (např. u německého ohaře). Rozšířeným druhem cystinurie je tzv. testosteron-dependentní, kdy může být terapeutická kastrace definitivním řešením.

 

Obrázek: eclinpath.com

Obsah