Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 85: monitoring Cushinga

U 8letého bišonka s Pu/Pd a elevací ALP jsi provedl/a LDDST a diagnostikovala hyperadrenokorticizmus. Pacientovi jsi podal/a Vetoryl v dávce 2 mg/kg SID. Pes klinicky zareagoval dobře, Pu/Pd se snížilo.

 

Jak provedeš monitoring terapie?

A) o 10 dní po zahájení medikace provedu ACTH stimulační test

B) o 10 dní po zahájení medikace provedu měření kortizolu před podáním tablety

C) o dva týdny po zahájení medikace provedu UCCR a stanovení hodnoty ALP

D) jelikož pes klinicky reaguje, nemusím monitoring terapie provádět

 

 

Správná odpověď: A)

 

I když neexistuje jednoznačný konsenzus k optimálnímu monitoringu terapie pacientů na trilostanu, většina studií se shoduje na tom, že první monitoring terapie by měl být proveden pomocí ACTH stimulačního testu a to zejména z důvodu včasné diagnostiky adrenální insuficience při mylné diagnóze. Tento test se provádí 10. den po zahájení medikace a jeho účelem je tedy zjistit, zda pes není trilostanem předávkován. Pokud je hodnota kortizolů moc vysoká, neprovádí se v tomto čase úprava dávky terapie, ta se provádí dle výsledků testů při další kontrole, tj. 28. den.

Míra poklesu ALP je individuální a UCRR je u dobře medikovaných „Cushingů“ mimo referenční rozmezí (naopak, u psů medikovaných trilostanem s UCCR v referenčním rozmezí je vyšší riziko iatrogenního hypoadrenokorticizmu).

Kontrola terapie pomocí měření trilostanu před podáním tablety (ev. v indikovaných případech po podání) je vhodná v případe monitoringu pacientů s již stabilizovanou dávkou trilostanu.

 

 

Obrázek: Manfred Antranias Zimmer from Pixabay 

Obsah