Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 82: sférocyty

Sférocyty, kulovité erytrocyty bez centrálního projasnění, jsou diagnostickým kritériem pro IMHA. Kolik sférocytů musí být na zorné pole, abychom mohli podezření na IMHA vyslovit?

A) 1/zorné pole monolayeru
B) 5/zorné pole monolayeru
C) 10/zorné pole monolayeru
D) 20/zorné pole monolayeru

 

 

Správná odpověď: B)


 

Konsenzus diagnostiky IMHA (který je úžasný – zde k přečtení) cituje 95 % specifitu pro stanovení diagnózy IMHA při nálezu alespoň 5 sférocytů na zorné pole. Senzitivita je 63 %. Pokud by bylo sférocytů pouze 3-4/zorné pole, klesne specifita na 81 % při 74 % senzitivitě. Při nehomogenní distribuci sférocytů je vhodné spočítat průměr na 10 zorných polí.

Pamatujme však na to, že sférocyty se nerovnají diagnóze autoimunitní hemolytické anémie, ale pouze imunitně-zprostředkované hemolytické anémie. Kromě imunitní destrukce se mohou sférocyty vyskytovat při oxidativním poškození ery, mechanickém poškození ery, vrozených vadách metabolismu ery atp.

Zdroj: ACVIM consensus statement on the diagnosis of immune-mediated hemolytic anemia in dogs and cats.

Obrázek: šipka = sfértocyt, hlava šipky = normální erytrocyt. Zdroj: https://vetclinpathimages.com/2018/03/26/spherocytes/

Obsah