Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 81: pyodermie

V rámci indikací k mikrobiologickému testování na nedávném semináři zazněla doporučení v rámci diagnostiky a terapie povrchové bakteriální folikulitidy. I když není mikrobiologie kontraindikovaná nikdy, speciálně je doporučená zejména v těchto případech (vyber správné, více možností):

A) nález extracelulárních bakterií v cytologii
B) léze nejsou během dvou týdnů vyhojeny
C) výskyt nových lézí po více než pěti dnech na antibiotikách
D) historie multirezistentní bakterie na stejném zvířeti

 

 

Správná odpověď: D)

 

Dle konsenzu diagnostiky a terapie povrchové bakteriální folikulitidy existuje pět situacií, kdy je pravděpodobná bakteriální rezistence a je indikováno mikrobiologické vyšetření:

a) méně než 50% redukce v rozsahu lézí během dvou týdnů od zahájení systémové antimikrobiální terapie,

b) výskyt nových lézí dva nebo více týdnů od zahájení antimikrobiální terapie,

c) přítomnost reziduí lézí po více než 6 týdnech systémové antimikrobiální terapie společně s nálezem koků na cytologii,

d) nález intracelulárních tyček na cytologii,

e) historie multirezistentní bakterie na pacientovi v minulosti nebo na zvířeti v společné domácnosti.

 

Zdroj: Hillier, A., Lloyd, D. H., Weese, J. S., Blondeau, J. M., Boothe, D., Breitschwerdt, E., … Sykes, J. E. (2014). Guidelines for the diagnosis and antimicrobial therapy of canine superficial bacterial folliculitis (Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases). Veterinary Dermatology, 25(3), 163–e43. doi:10.1111/vde.12118 

 

Obrázek: Image by ana_olly from Pixabay

Obsah