Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 73: destičky

Na ošetření přišel krvácející labrador. Jeho počet trombocytů je 44 G/L (ref. 200-500 G/L). Co si pomyslíš?

 

A) pravděpodobnou příčinou krvácení je snížený počet trombocytů

B) abych zjistil/a, zda je příčinou krvácení trombocytopenie, musím ověřit počet trombocytů na sklíčku

C) příčina krvácení bude jiná než trombocytopenie

 

 

Správná odpověď: C

Ke spontánnímu krvácení dochází v případě poklesu počtu trombocytů pod 30 G/L. Pokud je přítomna současná trombocytopatie, je toto riziko již v případě počtu trombocytů pod 50 G/L.  Mikroskopicky je vhodné prověřit, zda ve skutečnosti není počet trombocytů vyšší, nebo zda se na nátěr nevyskytují makrotrombocyty.

U krvácejícího pacienta s počtem trombocytů nad 50 G/L je dalším krokem provedení koagulačních testů (PT, aPTT, fibrinogen) a případně následně stanovení von Willebrandova faktoru.

 

Fotografie: Sven Lachmann  from Pixabay

 

 

 

 

Obsah