Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 72: vyloučení hypoadrenokorticizmu

Na ošetření byl přijat pes s příznaky gastroenteritidy. Jednou z diferenciálních diagnóz je hypoadrenokorticizmus, ale moc o něm nejsi přesvědčen/a. Co uděláš, aby si mohl/a tuhle diagnózu vyloučit?

 

A) poměr sodíku a draslíku

B) kortizol

C) post-stimulační hodnotu ACTH testu

D) přítomnost stresového leukogramu vyloučí hypoadrenokorticizmus

 

 

Správná odpověď: B

Vyloučení hypoadrenokorticizmu je možné pomocí stanovení bazálního kortizolu. Psy s hypoadrenokorticizmem jej mají velice nízký a tudíž nález kortizolu v měřitelných (nebo referenčních) hodnotách toto onemocnění vylučuje. Pokud by byl kortizol nižší než je referenční rozmezí, je nutné pro potvrzení diagnózy provést ACTH stimulační test.

Poměr sodíku a draslíku nemusí být postačující, protože nezachytí pacienty s atypickým hypoadrenokorticizmem. Absenci či přítomnost stresového leukogramu nelze korelovat s jakýmkoliv onemocnění.

 

Fotografie: Manfred Antranias Zimmer from Pixabay

 

 

 

 

Obsah