Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 70: autoimunita

U kterého z uvedených pacientů bychom vyslovili podezření na SLE? (více odpovědí správných)

 

A) pacient s horečkou, polyartritis, ANA test 1:40 (ref. rozmezí <1:40)

B) pacient s IMHA a trombocytopenií, ANA test 1:80 (ref. rozmezí <1:40)

C) pacient s lymfadenopatií a horečkou, ANA test 1:640 (ref. rozmezí <1:40) 

D) pacient s proteinurií a trombocytopenií, ANA test 1:160 (ref. rozmezí <1:40)

 

 

 

Správná odpověď: C, D

Pro diagnózu SLE můžeme použít následující kritéria :

  • ANA test 1:160 a vyšší + 2 hlavní příznaky (kožní léze, polyartritida, hemolytická anémie, glomerulonefritida n. proteinurie, polymyositida, leukopenie, trombocytopenie) nebo
  • ANA test 1:160 a vyšší + 1 hlavní příznak a 2 vedlejší KP (horečka neznámého původu, KP CNS vč. záchvatů, ulcerace v tlamě, lymfadenopatie, perikarditis, pleuritis)

Kritéria nejsou jednoznačně stanovena a pokud však má pes prokazatelně infekční onemocnění (zejm. ehrlichie, leishmanie), tak ANA vyjde pozitivně, není tedy jednoznačně specifické.  I když některé studie varují před stanovením jednoznačné cut-off hodnoty z důvodu nehomogenní distribuce dat, shodují se, že „čím vyšší ANA titr, tím lepší“. S trochou optimizmu lze hodnoty ANA titrů od 1:640 (včetně) považovat za dobrý prediktor imunitně-zprostředkovaného onemocnění.

I když pacienti A a B splnili některé z kritérií pro SLE, je vhodné si uvědomit, že ANA test by měl být doplňkem diagnostiky, nikoliv nástrojem stanovení diagnózy. Současně je vhodné mít na zřeteli jistou šedou zónu ve vyhodnocování (tj. titry mezi referenční hodnotou a průkaznou hodnotou kritéria SLE).

Antinukleární protilátky jsou namířeny proti různým antigenům nebo skupinám antigenů např. ds-DNA, histony nebo RNP. U lidí se stanovuje přesný druh ANA protilátek, protože některé jsou pro systémový lupus (SLE) specifické, jiné korelují s progresí onemocnění. 

 

 

Fotografie: Stocksnap/pixabay

 

 

 

 

Obsah