Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 69: hluchota

Jaký je minimální věk pro testování sluchu pomocí BAER metody?

 

A) Ihned po narození

B) Od dvou týdnů věku

C) Od 5 týdnů věku

D) Od tří měsíců

 

 

 

Správná odpověď: C

BAER metoda (brainstem auditory evoked response) je elektrodiagnostická metoda patřící pod evokované potenciály. Evokované potenciály jsou elektrické potenciály zaznamenané ze zvířete po specifickém stimulu. V případě BAER testování se jedná o formu zvuku (např. kliknutí) nebo stimulus kostního vedení (např. aplikace vibrací), který je směřován do ucha. Bez ohledu na druh je metoda BAER stejná. Po každé aplikaci stimulu se měří mozkové vlny pomocí dvou s.c. jehel (jedna aplikovaná na hlavu, druhá před hodnocené ucho). Poslední jehla je uzemňovací. Výsledkem měření je BAER, který spočívá ve 4-6 charakteristických vlnách. Každá z vln odpovídá konkrétní struktuře v cestě sluchu (obrázek níže). U klinicky zdravého zvířete jsou BAER symetrické.

Jelikož je u novorozených štěňat zvukovod uzavřen, není testování možné ihned po narození. Testování se doporučuje nejdříve od 35. dne věku, avšak ošetřující lékař může preferovat provedení testu ve vyšším věku.

 

Zdroje a více čtení: Webb AA. Brainstem auditory evoked response (BAER) testing in animals. Can Vet J. 2009;50(3):313-318.

 

Fotografie: Plonek et al. Evaluation of the occurrence of canine congenital sensorineural deafness in puppies of predisposed dog breeds using the brainstem auditory evoked response.  Acta Vet Hung 2016

 

 

 

 

Obsah