Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 62: protilátky proti babesii

V rámci cestovatelského screeningu u importovaného psa ti vyšli pozitivní titry protilátek na babeziózu. Co uděláš?

A) nic

B) PCR na babesii

C) zaléčím imidokarbem

D) zopakuju stanovení protilátek za tři týdny

 

 

 

Správná odpověď: B

 

Protilátky na Babezii jsou primárně vůči B. canis, ale mohou křížově reagovat s jinými druhy babezií. Perzistují cca 3-6 měsíců po infekci. U babezie se předpokládá, že onemocnění nemá sebelimitující charakter, avšak některé druhy jsou v podstatě asymptomní (např. B. vogeli).

Samozřejmě, pokud má zvíře klinické příznaky, je rozhodování jednoduché, rychle uděláme PCR, jelikož různé druhy babezií mají různé terapeutické protokoly.

V případě, že zvíře nemá klinické příznaky, je i tak vhodné provést PCR ve snaze o identifikaci babezie, výsledek totiž může ulehčit další terapeutické rozhodování. Pokud by bylo PCR negativní, tak jsou možné dvě cesty: neléčit, pouze monitorovat; a léčit. K variantě „léčit naslepo“ se lze přiklonit v případě, že pes představuje riziko zavlečení vysoce patogenních babezií (např. z Maďaska) do regionů prostých babeziózy, nebo prostých vysoce patogeních babezií. V tomto kroku je důležitá cestovatelská anamnéza.

Výše uvedené informace pocházejí z přednášky: „Babesia antibodies positive – Do we treat or not?“ od Dr. J. von Luckner.

Take home message z její přednášky je:

  • existují malé a velké babesie
  • velké babesie se léčí odlišně od malých
  • v Evropě jsou relevantní velké babesie B. canis a B. vogeli
  • vogeli má nízkou patogenitu a vektor není endemický v severních krajinách
  • Vektor B. canis může být v severních krajinách (vč. Dánska)
  • Existuje víc kmenů B. canis, které se liší patogenitou
  • Asymptomní psi s pozitivními protilátkami nepotřebují terapii, pokud: je PCR negativní + mají nízký titr protilátek bez sérokonverze + nebyli v jižní Evropě

 

 

 

Obsah