Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 61: útvar v močovém měchýři

U psího pacienta s Pu/Pd má kvůli zobrazovacím metodám podezření na karcinom močového měchýře.

Víš, jaké jsou nástrahy neinvazivního testování? (víc odpovědí správných)

A) žádný neinvazivní test není

B) V-BTA může být falešně pozitivní v případě hematurie

C) BRAF mutace může být negativní i když je karcinom v močovém měchýři přítomen

D) na BRAF mutaci musí být čerstvá moč – supernatant po stočení

 

 

 

Správná odpověď: B, C

 

Karcinom buněk přechodného epitelu (TCC, neboli uroteliální karcinom) je nejčastější maligní tumor močových cest. Existuje zde výrazná plemenná predispozice u skotských teriérů. Pro diagnostiku lze stanovit tzv. BRAF mutaci (B-isoform of Rapidly Accelerated Fibrosarcoma), ta je přítomna u 65-85 % psů s karcinomem přechodného epitelu. BRAF pozitivní TCC jsou mnohem častěji u teriérů oproti jiným plemenům. Tento test je pouze pro psy a je potřeba buněčný materiál. Jelikož se jedná o PCR vyšetření, materiál nepodléhá rychlé zkáze a majitelé mohou vzorky sbírat více dní.

V-BTA (veterinary bladder tumor antigen) detekuje glykoproteiny sestávající z komplexů proteinů bazální membrány, někdy s imunoglobuliny (agresivní tumory mají schopnost degradovat bazální membránu). Jedná se o test založený na aglutinaci. Test má lepší senzitivitu, než BRAF (kolem 85 %), jeho specifita je však nízká, zejména u pacientů s např. hematurií nebo proteinurií (45-85 %). Tento test je zejména vhodný pro vyloučení TCC.

 

Foto:  by ViDIstudio on Freepik

 

Obsah