Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 49: terapie IMHA

U kokršpaněla jsi diagnostikoval/a IMHA a nasadil/a prednison v dávce 2 mg/kg SID. Kdy můžeš snížit dávku prednisonu?

A) při stabilním hematokritu vyšším jak 30 % po dobu alespoň týdne

B) při stabilním hematokritu vyšším jak 37 % po dobu alespoň týdne

C) při stabilním hematokritu vyšším jak 30 % po dobu alespoň dvou týdnů

D) při stabilním hematokritu vyšším jak 37 % po dobu alespoň dvou týdnů

 

 

 

 

Správná odpověď: C

 

Dle konsenzu terapie IMHA (dostupný zde) je doporučená redukce dávky prednisonu o 25 % v případě, že má pes stabilní hematokrit vyšší 30 % po dobu alespoň dvou týdnů a současně dojde ke vylepšení laboratorních nálezů (sférocyty, aglutinace, bilirubin, retikulocyty). Snížení medikace o 25 % je při uvedených parametrech doporučeno každé tři týdny. Ve většině případů je doba medikace 3-6 měsíců.

Pokud bylo zvíře medikováno i dalším imunosupresivem, v první kroku snižování ponecháme dávku druhého léčiva beze změny a ponížíme kortkoidy o 25-50 % nebo zkrátíme interval na 2 týdny. Druhé imunosupresivum snižujeme až po vysazení kortikoidu: úplným vysazením po 4-8 týdnech monoterapie nebo postupným snižováním obdobně jako u kortikoidu.

 

 

Fotografie:  David BeharUnsplash

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah