Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 48: zatoulaný pes

Do ordinace ti přišel akutní pacient, 4letý kokršpaněl, který se před půl hodinou majitelům zaběhl při procházce v lese. Pes je velice apatický, hypertermický, má bledé sliznice a bolestivou levou končetinu. Na krevním nátěru jsou vidět nějaké útvary. O co se jedná?

A) mikrofilárie

B) larvy Angiostrongylus varosum

C) fibrinové vlákna

D) fragmenty eryrocytárních membrán

 

 

 

Správná odpověď: D

 

Na obrázku jsou susp. fragmenty erytrocytárních membrán, označené jako tzv. erythroid loops, popsané u psů po uštknutí zmijí. Po uštknutí zmijí dochází řádově v desítkách minut k intravaskulární hemolýze (pravděpodobně v důsledku působení hydroláz z jedu) spojenou s hemoglobinurií. Tyto „erytrocytární smyčky“ byly přítomny v krvi uštknutých psů po dobu 48 hodin a to bez ohledu na závažnost anémie.

 

Fotografie: Masserdotti, C. (2009). Unusual “erythroid loops” in canine blood smears after viper-bite envenomation. Veterinary Clinical Pathology, 38(3), 321–325. doi:10.1111/j.1939-165x.2009.00145.x

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah