Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 34: transfuze u psa

Chystáš se podat transfuzi psovi s anémií. Které tvrzení je pravdivé?
a) pokud je dárce DEA  1 negativní, mohu jej použít pro druhou transfuzi i bez křížové zkoušky
b) i první transfuze může způsobit akutní hemolytickou reakci, musím vždy dělat křížovou zkoušku
c) v případě první transfuze nemusím dělat křížovou zkoušku, ale krev nemusí být plně kompatibilní
d) pokud nedošlo při první transfuzi k reakci, mohu bezpečně použít krev od stejného dárce i příště

 

 

Správná odpověď: C)

Klinický význam většiny krevních skupin je diskutabilní a proto je komerční testování a pozornost soustředěna na DEA 1 systém. Pes může být DEA1 negativní nebo DEA 1 pozitivní. Přirozeně se vyskytující protilátky se u DEA1 nevyskytují, ale vznikají po DEA1 nekompatibilní transfuzi a jsou schopny způsobit akutní posttransfuzní reakci.
Obecně platí:
  • psy nemají přirozeně se vyskytující protilátky proti DEA 1, první transfuze proto nevede k akutní hemolytické reakci,
  • v případě DEA 1 nekompatibilní transfuze dochází k vytvoření protilátek a další nekompatibilní transfuze může být spojena s hemolytickou reakcí,
  • i psy bez předchozí transfuze mohou mít nízké titry protilátek (a nebýt tedy plně kompatibilní) vůči jiným krevním skupinám, které mohou snižovat životnost transfundovaných erytrocytů,
  • i když je křížová zkouška kompatibilní a dárce DEA 1 negativní, může  za 4-7 dní po transfuzi dojít k tvorbě protilátek proti jiným krevním skupinám, které ovlivňujících životnost erytrocytů,

a proto:

  • při první transfuzi není životně důležité dělat křížovou zkoušku, ale přítomné přirozeně se vyskytující protilátky být příčinou nekompatibility,
  • po první transfuzi je nutné dělat křížovou zkoušku i při použití DEA 1 negativních dárců
  • po první transfuzi je nutné dělat křížovou zkoušku i v případě, že je příjemce DEA 1 pozitivní.

 

 

Obsah