Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 32: systémový lupus erythematosus

U kterého z následujících pacientů můžeš vyslovit diagnózu SLE? (ANA test norma: <1:16)
a) ANA test 1:256, hemolytická anémie, proteinurie
b) ANA test 1:128, horečka, kožní změny
c) ANA test 1:256, horečka, záchvaty
d) ANA test 1:128, lymfadenopatie, polymoysitida

 

 

Správná odpověď: A)

Pravda, diagnostická kritéria SLE nejsou jasně definovaná, ale většina zdrojů uvádí tyto:
Definitivní diagnózu je možné stanovit, pokud je pozitivní ANA test + 2 hlavní klinické příznaky (kožní léze, polyartritida, hemolytická anémie, glomerulonefritida nebo proteinurie, polymyositida, leukopenie, trombocytopenie) nebo pozitivní ANA test + 1 hlavní klinický příznak + 2 vedlejší příznaky (horečka, příznaky postižení CNS, orální ulcerace, lymfadenopatie, perikarditis, pleuritis). Někteří autoři doporučují pro diagnostiku ANA test rovný nebo vyšší než 1:160.
Pravděpodobná diagnóza SLE vzniká, pokud je splněn pozitivní ANA test + 1 hlavní klinický příznak nebo 2 hlavní klinické příznaky a negativní ANA test.
Někteří autoři považují nález LE (lupus erythematosus) buněk – buněk fagocytujících denaturovaný nukleární obsah jiných buněk – za rovnocenný pozitivitě ANA testu.

 

Obrázek: Vladan RajkovicPixabay

Obsah