Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 3: krevní nátěr

Na veterinárním pracovišti byl prezentován 4letý americký kokršpaněl s anamnézou snížené aktivity a zadýchávání. Udělal/a jsi krevní nátěr a uviděl/a nasledovné:

Které struktury v červeném a žlutém kroužku jsou vidět na krevním nátěru tohoto psa?
a) erytroblast a babesie
b) lymfocyt a Heinzovo tělísko
c) erytroblast a Howell-Jollyho tělísko
d) lymfocyt a hemotropní mykoplasma

 

Správná odpověď: c)

 

Ve žlutém kroužku je zbytek jádra erytroblastu, tj. Howell-Jollyho tělísko. Je to běžný nález u anemických zvířat a indikuje regeneraci kostní dřeně. Obvykle se vyskytuje jedno tělísko v periferní části erytrocytu. Ojediněle se mohou Howell-Jollyho tělíska vyskytovat i u neanemických psů. Babezie (velké) mají slzovitý tvar, malé babezie nejsou celé tak bazofilní a jsou větší. Hemotropní mykoplasmy se nachází obvykle ve větším počtu, zejména na okraji erytocytu (jsou na membráně a ne v erytrocytu) a jsou menší. Henizovo tělísko se při panoptickém barvení neobarví, můžeš ho vidět při obarvení např. metylenovou modří (stejně jako retikulocyty).

V červeném kroužku je erytrocytární prekurzor, erytroblast. Je to běžný nález u regenerativní anémie. Velikostí odpovídá erytrocytu, může mít trojúhelníkový tvar cytoplasmy. Jádro je krásně kulaté a bazofilní. Malé lymfocyty jsou obvykle mírně větší a mají menší množství cytoplasmy. Většina analyzátorů počítá erytroblasty do populace lymfocytů. Pokud máš tedy lymfocytózu u anemického psa, zkontroluj krevní nátěr, zda se nejedná o erytroblasty.

Jedna z nejčastějších príčin regenerativní anémie je imunitně-zprostředkovaná hemolytická anémie (IMHA). Konsenzus k diagnostice a terapii IMHA je volně dostupný – klikni: konsenzus k diagnostice IMHA (EN) nebo konsenzus k terapii IMHA (EN) (obě v angličtině). Nás zkrácený český překlad najdeš zde: konsenzus k diagnostice IMHA (CZ) a konsenzus k terapii IMHA (CZ).

Obsah