Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 113: toxikóza mědi

 

Jakým způsobem diagnostikujeme chronickou hepatitidu způsobenou toxikózou mědi?

a) změřením sérové hladiny mědi
b) FNAB
c) histologicky
d) na základě elevace ALT a USG nálezu

 

 

 

Správná odpověď: C

 

Toxikóza mědi je jednou z možných příčin chronické hepatitis. Při poruše transportu mědi v játrech dochází k jejímu hromadění a volná měď působí oxidativní poškození vedoucí k hepatocelulární nekróze. Etiologie zahrnuje u řady plemen genetickou mutaci transportních proteinů, ale u jiných identifikovaná příčina nebyla.

Sérová hladina může odrážet příjem mědi krmivem, nevypovídá však o její akumulaci v játrech. Elevace ALT a USG nález není specifický pro toxikózu mědi. Tenkojehelné aspiráty nejsou pro stanovení diagnózy adekvátní a naopak mohou vést k misklasifikaci procesu, jelikož tato chronická hepatopatie může být spojena se zánětlivým infiltrátem. Ideální pro stanovení diagnózy je laparoskopická nebo perkutánní biopsie (14G nebo 16G). Pro stanovení správné diagnózy je nutné hodnotit 10-12 portálních regionů (tudíž je nutné vzít víc než jednu biopsii). Problémem může být variabilní distribuce mědi mezi laloky. Pro diagnostiku chronických hepatitid se odebírá minimálně 5 vzorků ze dvou různých laloků: tři pro histopatologii, jeden pro aerobní a anaerobní kultivaci a jeden pro kvantifikaci těžkých kovů.

 

Zdroj: Webster CRL: Diagnosis and treatment of canine chronic hepatitis. Veterinary focus 29.3, 2019.

 

Foto: Jean-Paul Wright  / pexels.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah