Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 112: otrava etylenglykolem

 

Jaká je strategie terapie v případě otravy etylenglykolem u psů?

A) vyvolání zvracení, podání aktivního uhlí, inhibice alkohol-dehydrogenázy etanolem

B) inhibice alkohol-dehydrogenázy, zahájení infuzní terapie, korekce elektrolytových a acidobazických abnormalit

C) vyvolání zvracení, podání aktivního uhlí, zahájení infuzní terapie a korekce elektrolytových a acidobazických abnormalit

 

 

 

Správná odpověď: B

 

Etylenglykol je sám o sobě netoxická látka a teprve v organismu dochází k přeměně na toxické sloučeniny. Klíčovým enzymem je v tomto metabolickém procesu alkohol-dehydrogenáza, která může být inhibována pomocí etanolu. Etanol soutěží s etylenglykolem o vazebné místo a má dokonce k alkohol-dehydrogenáze vyšší afinitu. Jeho nevýhodou je vliv na centrální nervovou soustavu, krátká životnost, a tak nutnost opakované aplikace. Etanol také přispívá k metabolické acidóze a narušuje metabolismus glukózy. V současnosti se jako antidotum preferuje 4-metylpyrazol (fomepizol), který je inhibitorem alkohol-dehydrogenázy. Netlumí CNS a nenavozuje diurézu. Pokud se fomepizol podá do 3 hodin po intoxikaci, přibližně 90 % etylenglykolu se vyloučí v nezměněné formě. Prognóza je poměrně dobrá, pokud se s terapií fomepizolem začne u psů do pěti hodin a u koček do tří hodin po intoxikaci. Zcela zásadní je tak včasné rozpoznání problému. Pro veterinární použití je však fomepizol obtížně dostupný.

Vyvolání zvracení nemá valný význam, protože etylenglykol se velmi rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu a majitelé většinou přichází pozdě. Ani podání aktivního uhlí nemusí být benefitem, protože je ho nutné velké množství pro vazbu malého množství etylenglykolu. Navíc pokud se plánuje použití etanolu jako antidota, je aktivní uhlí kontraindikováno.

 

Autor kvízu: MVDr. Simona Kovaříková, PhD.

Foto: Trevor Bobyk on Unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah