Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Doporučení standardní terapie glomerulárního onemocnění u psa (IRIS).

V roce 2013 byl publikován konsenzus IRIS (International renal interest society) zabývající se terapií glomerulárních nemocí. Celý článek si můžete přečíst zde.

Konsenzus vydal následující doporučení:

 • rozhodnutí o terapeutické intervenci na základě míry proteinurie by mělo být podloženo opakovaným měřením poměru protein:kreatinin (UPC) ,
 • intervence by měla být zvážena při perzistentní elevaci UPC > 0.5 bez ohledu, zda je postižení primární nebo sekundární,
 • pokles UPC <0.5 se považuje za pozitivní terapeutickou odezvu,
 • u psů s glomerulárním postižením by se mělo jednou za tři měsíce monitorovat: UPC, systémový arteriální krevní tlak, sérový albumin, kreatinin a draslík,
 • iniciální terapie psů s proteinurií by měla být podání ACE inhibitorů , látka i dávka se může lišit a může být postupně zvyšována do terapeutického cíle -pokles proteinurie pod 0,5 bez současného narušení renálních funkcí (kontrola za 1-2 týdny od iniciace terapie), pokud tento cíl není možné dosáhnout, alternativou je 50 % redukce UPC,
 • psy s glomerulárním onemocněním by měli být krmeni dietou  se sníženým n-6/n-3 PUFA poměrem (5:1), pokud se pro tuto suplementaci rozhodne majitel, doporučená suplementace n-3 PUFA je 0,25-0,5 g/kg tělesné hmotnosti,
 • psy s glomerulárním onemocněním by měli být krmeni dietou s modifikovaným proteinem (snížený příjem),
 • je doporučeno krmit dietou se sníženým obsahem NaCl,
 • pro profylaxi tromboembolie je doporučena denní terapie aspirinem v dávce1-5 mg/kg (u psů s proteinurií), lze nahradit clopidogrelem, nejsou však důkazy, že benefity clopidogrelu převyšují aplikaci aspirinu,
 • pokud má pes hypertenzi , je důležité identifikovat její příčinu a kauzalitu s glomerulárním onemocněním a vyhodnotit, zda nejsou přítomné stavy komplikující antihypertenzní terapii,
 • terapie hypertenze by měla být zahájena při překročení systolického tlaku 160 mm Hg nebo diastolického 100 mm Hg,
 • antihypertenzní terapie musí být individualizovaná, bez ohledu na počáteční hodnoty je cílem systolický tlak pod 150 a diastolický pod 95mm Hg nebo pokles UPC pod 50 % pokud není první cíl možné dosáhnout,
 • pokud nedochází k akutním následkům hypertenze (oftalmologické a CNS komplikace) je vhodné snižovat tlak postupně a pomaly (v řádu týdnů),
 • u psů s akutními následkami hypertenze (oftalmologické a CNS komplikace), je doporučena ko-administrace dvou přípravků s různým mechanismem účinku,
 • psy v IRIS CKD 1-2 by měli být monitorováni 3-14 dní po změně antihypertenzní terapie, u IRIS kategorie 3-4 každých 3-5 dnů, akutní pacienti denně, cílem je hodnotit neočekávané reakce nebo zhoršení stavu,
 • hodnocení stavu hydratace pacienta by mělo být na základě anamnestických údajů (opakované měření hmotnosti), klinického vyšetření (turgor, barva a suchost sliznic, CRT, teplota na distálních částech těla, tepová frekvence, kvalita pulzu a systémový tlak krve),
 • použití diuretik u pacientů je vhodné pouze pokud je edémem ovlivněna funkce orgánů,
 • diuretiky volby jsou furosemid nebo spironolakton, furosemid (1 mg/kg q6-12h se zvyšováním o 0,5-1 mg/kg q6-12h nebo kontinuální infuze 2-15mikrog/kg/min po iniciální dávce 2 mg/kg u neresponzivních zvířat) je lékem volby u plicního edému nebo hyperkalemie, spironolakton (1mg/kg q12-24 h se zvyšováním o 1mg/kg 12-24h na maximum 4mg/kg q12-24h) u pleurální nebo abdominální efuze,
 • infuzní terapie u těchto pacientů musí být podávána s velkou obezřetností na objemové přetížení, je indikována pouze pro hemodynamickou stabilizaci pacienta, koloidy, plasma a albumin by neměli být podávány pouze na základě laboratorních ukazatelů.
Překlad a redigace: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

Obsah