Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Diagnostika spontánního hyperadrenokorticizmu u psů (ACVIM).

V roce 2013 byla publikovaný ACVIM konsenzus diagnostiky spontánního hyperadrenokorticizmu u psů. Celý článek najdete zde.

 • Podezření na hyperadrenokorticizmus vychází z anamnézy a klinických příznaků. V současnosti jsou zvířata obvykle prezentovaná s méně výraznými klinickými příznaky.
 • Primární indikací je přítomnost jedného nebo více klinických příznaků a nálezů, pokud se vyskytuje pouze jeden příznak, je to obvykle Pu/Pd nebo alopecie či jiné kožní změny indikující endokrinopatii.
 • Indikace diagnostiky hyperadrenokorticizmu zahrnují: 
  • relevantní anamnézu a klinické příznaky (čím více příznaků, tím více suspektní diagnóza), hematologické vyšetření, biochemické vyšetření, zvýšení UCCR nebo krevního tlaku samo o sobě není indikací k testování,
  • pituitární makrotumor,
  • diabetes mellitus neresponzivní na terapii (vyloučené jiné příčiny),
  • masa na nadledvině,
  • perzistentní hypertenze.
 • Screeningové vyšetření:
  • neexistuje jednoznačné doporučení,
  • hodnoty kortizolu se liší napříč laboratořemi i při použití stejné metody,
  • vzorky pro stanovení kortizolu by měli být odstředěny do jedné hodiny, okamžitě chlazeny nebo při prodlevě ve zpracování zmražené.
 • LDDST:
  •  je to test volby pro potvrzení spontánního HAC,
  • test se provádí s 0,01-0,015 mg/kg dexametazon natriumfosfátu nebo propylenglykolu i.v.,
  • test je možné zahájit kdykoliv během dne, vyhnout se krmení během testování,
  • odběr vzorků před aplikací a 4 a 8 hodin po aplikaci,
  • pro diagnostiku spontánního HAC se používají hodnoty 8 hodin po aplikaci, které jsou u zdravých psů obvykle v okolí meze detekce,
  • „inverzní vzor“ je indikací k dalšímu testování,
  • psy medikovaní fenobarbitalem mohou mít test falešně pozitivní, před testováním je nutné změnit antikonvulzivní terapii nebo potvrdit výsledek jiným testem.
 • ACTH stimulační test: 
  •  test je zlatý standard diagnostiky iatrogenního hyperadrenokorticizmu,
  • může být proveden kdykoliv během dne,
  • vliv krmení na výsledky testu není známý,
  • ideální je provedení se syntetickým ACTH,
  • odběr krve se prování před aplikací a po 60 minut aplikaci 5 mikrog/kg, preferováno je i.v. podání,
  • depotní tetrakosaktid se aplikuje i.m., nedporučuje se pro testování HAC pokud nebyl dříve ověřen,
  • progestageny, glukokortikoidy a ketokonazol vedou k falešně nízkým hodnotám, fenobarbital neovlivňuje.
 • UCCR: 
  • UCCR je senzitivní test hypersekrece kortizolu,
  • pro vyloučení falešně pozitivních výsledků minimálně dva dny po návštěvě kliniky.
 • ACTH: 
  • koncentrace ACTH je nejcitlivějším testem pro odlišení pituitární a adrenální formy,
  • referenční hodnoty se napříč laboratořemi liší,
  • stanovení je náročné na preanalytickou fázi.
 • diferenciační testy: 
  • LDDST může odlišit pituitární HAC od adrenální formy,
  • suprese (<50 %) je spojena obvykle s pituitárním HAC,
  • absence suprese není diagnostická, cca 25 % psů s pituitární formou nemá supresi,
  • při absenci suprese je pro odlišení možné použít měření ACTH, abdominální USG nebo HDDST,
  • HDDST není diagnostické u cca 13 % psů.
Překlad a redigace: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.
Obsah