Menu Zavřeno
UCCR = x10-6

Klíč hodnocení:
Pro jednoznačnou interpretaci Vašich výsledků vzhledem k možnému posunu referenčního rozmezí kontaktujte laboratoř, která test prováděla.

Obvyklá hodnota: zdravý pes: pod 10-12x10-6