Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Čekali jste jiný laboratorní výsledek u onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek?

Dne 7.12.2019 jsme si na kongresu “Endokrinopatie psa a kočky: jak jste o nich ještě neslyšeli” vyslechli prezentaci MVDr. Kristíny Řehákové, PhD zaměřenou správné hodnocení výsledků testování štítné žlázy. Pokud Vás zajímá, co jsme se dověděli, můžete si přečíst naše poznámky.

HYPOTHYREÓZA

 • Co čekáme
  • nízká T4
  • vysoké TSH
  • nízká T4 ekvilibrační dialýzou
  • nizká T4 u euthyroid sick syndromu/medikace
  • nízká T4 a fT4  u chrtů
  • T3?
 • Ale otázky které si mnohdy klademe jsou spíš:
  • Vylučuje TT4 v ref.rozmezí hypothyreózu?
  • Může být přítomna vysoká hladina tyroxinu?
  • Musí být prokázaná elevace TSH?
  • Potvrzuje nízká volná T4 hypothyreózu?
  • Je celková a volná nižší u všech chrtů a pouze u chrtů?
  • Je mi k něčemu T3?
 • Co ovlivňuje koncentraci T4?
  • Věk – starší psy 6 let – každý měsíc pokles o 0,052 nmol/l, tj. 1 rok 0,6 nmol/l, 5 let = 3 nmol/l – to platí i pro volnou T4, pozitivní korelace s TSH – odpovídá fyziologickému snižování funkce štítné žlázy
  • Pohlaví – v diestru a graviditě stoupá T4, v anestru poloviční výsledek oproti diestru
  • Hmotnost – velká plemena mají o ¼ nižší T4, obézní mají vyšší hodnoty! – nález nízké T4 u obezního je podezřivý – tuto tendenci nemá fT4 a TSH
  • Roční období – nejnižší hladiny v létě u T4 a fT4
  • Cirkadiánní rytmus – T4 nejvyšší ráno (o 50 %), hladiny náhodně fluktují – ½ pacientů má v 1 z 5 odběrů suboptimální výsledek – OPAKOVAT VYŠETŘENÍ
  • ESS – snížené TT4 a TT3, fT4 v referenčním rozmezí (pokud nemá závažné onemocnění), TSH je v referenčním rozmezí – doporučeno opakovat o 4-6 týdnů
   • T4 je nízká u 69 % pacientů s hypothyreózou pod 6,4, euthroid nemají obvykle pod 6,4nmol/l
   • T4 nemá nad 19,3 žádný z hypothyreózních pacientů, kdežto více než polovina s ESS
   • Podobně jsou na tom skupiny mezi 6,4-19,3 nmol/l
  • Medikace
   • To co nejvíc vypadá jako hypothyreóza dělají sulfonamidy
   • Fenobarbital – zvyšují biliární clearance – nekorelují s dávkou nebo délkou užívání – řádově měsíce – pacienti mají nižší 40 % celkovou T4 a vzestup pouze TSH
   • Prednison – je závilost na dávce, medikace min. měsíc,
    • 0,5 mk/kg BID – suprese T3, ne T4, v normě TSH
    • 1-2 mg/kg – suprese T3, T4, v normě TSH
  • Analýza
   • RIA, chemiluminiscenční imunoanalýza, ELISA – imunoanalyzátor
   • Enzymatické imunoanalýzy – rutinní biochemie
   • Inhouse SNAP nesprávně u 62 % psů a 50 % koček
   • Kity pro humánní medicínu NEVALIDOVANÉ – lidí mají vyšší hodnoty
   • Stabilní T4, chlazení u TSH
 • Vylučuje TT4 v RR hypothyreózu?
   • Ano, 90 % senzitivita
   • Co těch 10 %?
    • Problém může být v RR
    • Hypothyreóza pod 11 nmol/l, euthryreóza 15-55 nmol/l, nepravděpodobná nad 25 nmol/l
    • Metoda – interassay variabilita – 17 %, proto TT4 =15 nmol/l může být ve skutečnosti 12,5-17,6 nmol/l
    • Shoda mezi laboratořemi = pouze u 56 % vzorků
    • Může se jednat o časnou formu hypothyreózy – pacient má pouze mírné příznaky: přítomnost protilátek tyhreoglobulinu/T3/T4 – nejčastěji jsou nejvyšší 2-4 let, u obřích plemen je vyšší záchyt než u menších – protilátky způsobují falešně vyšší T4 – protože metody jsou kompetitivní, soutěží hormon testovaný a hormon endogenní – protilátky vyvážou značený (testovací) hormon a vydává méně záření
     • Přítomnost protilátek = lymfocytární thyroiditis – v této fázi je obvykle T4 i TSH v normě a pak začíná stoupat – pacient může/nemusí se dostat do hypothyreózy – sledovat pacienty 1 rok – thryoiditia přechází do atrofie s vymizením protilátek
     • Metody detekce protilátek mohou vadit – ekvilibrační dialýza dokáže eliminovat protilátky – ekvilibrační dialýzu volím pokud mám + protilátky, a i tak se může stát že bude v normě
     • U ESS a zdravých zvířat jsou protilátky ojediněle (ale např. anglickí setři mají výskyt protilátek až u 28 % jedinců)
 • Může být u hypothyreózy zvýšený celkový tyroxin?
  • Ne, pouze raritně v důsledku protilátek
 • Musí být prokázano zvýšení TSH?
  • nemusí
  • 1/3 pacientů s hypothyreózou má TSH v normě
  • Nedokážeme odlišit snížené koncentrace TSH
  • TSH má pulzatilní sekreci, sekundární hypothyreóza, nízká citilivost metody
  • normání TSH nevylučuje hypothyreózu
 • Může být TSH zvýšeno z jiného důvodu?
  • Ano, ale ojediněle
  • Téměř 100 % specifita, elevace u 8 % ESS (rekonvalescence)
 • Potvrzuje fT4 hypothyreózu?
  • ano
  • fT4 není ovlivněna proteinovým metabolismem
  • správnosti identifikace pacientů je 90 %
  • pokles fT4 může být o ESS, ale koreluje se závažností systémového onemocnění, bez vlivu TSH
 • Je TT4 a fT4 u všech chrtů?
  • například u whippetů ne
  • ale mohou být snížené u sáňových psů, bordeaux dog, basenji
 • Má smysl měřit T3?
  • Překrývání hodnot mezi zdravými, ESS a hypothyreózních
  • Snad u chrtů

 

HYPERTHYREÓZA

 • vyšší T4+ klinika –> klinická hyperthyreóza
 • vyšší T4 s mírnými KP –> časné stadium, znovu zhodnotit za 2-4 týdny
 • T4 v ref. rozmezí + klinika –> non-thyroidální onemocnění – okultní hyperthyreóza, znovu zhodnotit za 2-4 týdny – pokud je T4 v horní polovině ref.roz. a současně je vyšší volná T4 -> hyperthyreóza
  • např. časné stadium hyperthyreózy
  • pokročilé stadium hyperthyreózy + ESS
  • fluktuace tyroxinu
 • T4 v ref. rozmezí + palpačně zvětšená štítná žláza -> zhodnotit za 6 měsíců
 • T4 v ref. rozmezí u 5-9 % koček s hyperthyreózou, asi 25 % zvířat má současně další onem.
  • zvýšení T4 u ESS – málo pravděpodobné
  • volná fT4 bude pravděpodobně zvýšena
Obsah