Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Supresní test s nízkou dávkou dexametazonu

Zadejte horní referenční mez kortizolu 8 h po stimulaci (pokud nevíte, vložte 1,4 [µg/dl] nebo 38,6 [nmol/l]) - jednotky musí být stejné u všech proměnných)

Nedošlo k supresi adrenální osy, jedná se o adrenální tumor nebo 40 % případů PDH.

Pro diferenciaci adrenálního nebo pituitárního tumoru lze provést HDDST, tento test zvyšuje diagnostickou výpověď asi o 10 %. Alternativou je stanovení ACTH, které je u PDH vysoké a u AT nízké.

Obsah