Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Mukopolysachardióza VI

Základní informace


Zkratky: MPS6

Plemena: všechna

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: od cca 2 měsíců

Identifikovaná mutace: jedná se o dvě různé mutace vedoucí ke dvěma různě závažným MPS

Patogeneze, klinika:

  • deficit enzymu N-acetylgalactosamin 4-sulfatázy,
  • dvě kopie mutace vedoucí k závažné formě vedou k rozvoji KP ve věku 6-8 týdnů – široká faciální oblast, kratší nos, menší uši, snížená flexibilita, retardace růstu. Do jednoho roku paralýza.
  • dvě kopie mutace vedoucí k mírné formě NEBO heterozygot pro obě mutace má granula v leukocytech, ale jinak vypadá normálně.
  • heterozygot pro jednu nebo druhou mutaci je bez příznaků.

Genotypy:

  • N/N = zdravý,
  • N/+ (závažná) = přenašeč, bez KP,
  • N/+ (mírná) = přenašeč, bez KP,
  • +/+ (závažná) = KP závažné,
  • +/+ (mírná) = KP mírné,
  • + (závažná)/+ (mírná) = KP mírné.

Další informace


 

Mukopolysacharidóza VI u koček

Obsah