Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 90: antikoagulační rodenticidy

 

Které tvrzení o terapii antikoagulačními rodenticidy je pravdivé?

A) vitamin K1 musím aplikovat po dobu alespoň 6 týdnů

B) vitamin K1 začíná účinkovat za 24 hodin, do této doby musím odebrat krev na testování koagulace

C) pokud zvíře nemá krváceniny a je zde pouze podezření, zahajuji terapii s.c. podáním vitaminu K1

D) vitamin K1 mohu během terapie zkušebně vysadit a změřit PT za 36-48 h

 

 

Správná odpověď: D)

 

Vitamin K1 je terapeutikem volby u otravy antikoagulačními rodenticidy. Existují různé cesty podání – i.v., i.m, s.c. a per os. Aplikace i.v. je riziková z hlediska možného rozvoje anafylaxe a proto se i u symptomatických pacientů preferuje aplikace s.c (u i.m. se zase bojíme hematomů). Iniciální dávka se dle zdrojů liší, Cornell University například uvádí 2,2 mg/kg. Další aplikace uvádí v nižší dávce q12h. Vitamin K začne účinkovat za 6-12 hodin po prvním podání. Při i.v. aplikaci byla popsána normalizace PT již za hodinu. Pokud chci tedy otravu prokázat, je nutné odebrat krev na stanovení PT před aplikací vit. K1. Jakmile přestanou vznikat nové krváceniny a stabilizuje se hematokrit, přecházíme na per os podání q12h. Pokud bylo předvedeno zvíře pouze s anamnézo,u avšak ještě bez krvácenin, začíná se terapie per os suplementací.

Délka podávání závisí od typu preparátu:

  • u první generace rodenticidů (warfarin, kumatetralyl) jeden týden,
  • u druhé generace méně potentních (bromadiolon) tři týdny a
  • u druhé generace více potentních (brodifakum (brodifacoum), difenthialon, flocoumafen) 4-6 týdnů.

Během terapie je možné zkušebně vitamin K vysadit a změřit PT za 36-48. Pokud je PT prodloužené, pokračujeme v terapii. Tuto zkušebnou pauzu děláme nejčastěji po třetím týdnu terapie (=pokud nevíme, zda byl pes otráven bromadiolonem nebo brodifakumem).

Dle krátkého hledání na Heurece je v ČR dostupný zejména bromadiolon a brodifakum, méně kumatetralyl.

 

Reference:

https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/laboratories/comparative-coagulation/clinical-topics/vitamin-k-therapy

https://todaysveterinarypractice.com/emergency-medicine-critical-care/rodenticide-poisoning-what-to-do-after-exposure/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/avj.12931

 

Obrázek: heureka.cz

Obsah