Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 79: kříženka s Pu/Pd

Na pracoviště ti přivezli rok starou fenu, kříženku malého vzrůstu, s PuPd. Hustota moči byla 1016, protein negativní. V rámci hematologického vyšetření nebyly nalezeny žádané abnormality. V rámci biochemického vyšetření byla nalezena nižší hladina močoviny a hraničně vysoká hodnota ALT. Který z uvedených testů provedeš jako první?

 

A) kortizol:kreatinin v moči

B) ACTH stimulační test

C) dynamický test žlučových kyselin

D) diagnostickou terapii s desmopresinem

 

 

 

Správná odpověď: C

Vzhledem k nacionále, anamnéze a laboratorním nálezům se jako nejvhodnější jeví provést dynamický test žlučových kyselin. I když všechna onemocnění, které jsme naznačili (hyperadrenokorticizmus, hypoadrenokorticizmus i diabetes insipidus) způsobují Pu/Pd a mají své místo v diagnostickém algoritmu, nejsou v tomto momentě nejpravděpodobnější diagnózou. Hyperadrenokorticizmus je nepravděpodobný kvůli věku pacienta a absenci elevaci ALP. Hypoadrenokorticizmus je obvykle spojen s azotemií a (u typického HA) iontovými dysbalancemi. Diabetes insipidus je vzácné onemocnění, které lze diagnostikovat až v případě jednoznačného vyloučení ostatních příčin a i tak se nám to nemusí povést. U hustoty 1016 by se muselo jednat o parciální DI.

Nízký věk, snížená hodnota močoviny poukazující na možnou poruchu ureosyntetického cyklu, hraniční elevace transaminázy a Pu/Pd jsou obvyklými nálezy u pacientů s porto-systémovým zkratem. Diagnózu je možné se pokusit potvrdit pomocí dynamického testu žlučových kyselin, ve kterém se odebírá pre- (po 12 h hladovce) a postprandiální (2 hodiny po nakrmení) vzorek séra.

 

Obrázek: autorský

Obsah