Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 76: krevní nátěr

Na veterinárním pracovišti byl prezentován šestiletý kříženec s apatií, horečkou, zvracením a submandibulární lymfadenopatií.

Co vidíš na nátěru (víc možností správných)?
A) babesie
B) světlolomné artefakty
C) amastigoty leishmania sp.
D) pyknotickou buňku

 

 

Správná odpověď: B), D)

 

Někdy ve snaze o získání diagnózy vidíme na nátěru struktury, které jsou spíš našim přáním, než realitou. Proto je dobré být seznámen i s různými druhy artefaktů. Při manipulací, barvení a sušení vzorku často vznikají různé světlolomné inkluze různé velikosti, které mohou imitovat intracelulární parazity. Zejména to může být těžké posoudit na fotografiích, protože pro jednoznačný verdikt nám mnohdy slouží proostření nátěru – světlolomné inkluze jsou zpravidla artefakty.

Na nátěru je dále vidět pyknotickou buňku, kde nelze jednoznačně říct z jaké je linie. Vídáme je u starších preparátů. Pokud máte z laboratoře poznámky o špatné morfologii buněk – je toto jeden z příkladů. Diferenciální rozpočet z analyzátoru nebo manuální pak nemusí odpovídat realitě.

 

Erratum: V minulém kvízu byl špatně uveden lék na emezi: správně je apomorfin – již opraveno. Současně různé zdroje obecně popisují i možnosti opakovaného podání meloxikamu u koček.

Obsah