Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 22: hypoglykemický pacient

Do praxe ti přišel ataxický a apatický pes. V rámci vyšetření jsi zjistil/a, že hladina glukózy je 2,7 mmol/l. Jednou z diferenciálních diagnóz bude inzulinom.

Kdy odebereš krev na stanovení inzulinu?

a) doptám se majitelů na poslední příjem krmiva a počkám, až bude 12 hodin od posledního příjmu krmiva

b) ihned

c) po stabilizaci bolusem glukózy

d) pokud se ataxie po bolusu glukózy nezlepší

 

Správná odpověď: B

Obecně bývá požadováno, aby stanovení hladiny inzulinu bylo po 12hodinové hladovce , zejména z důvodu jeho postprandiální sekrece. U psů se susp. inzulinomem je však možné odebrat krev na detekci inzulinu pokud je hodnota glukózy přibližně < 3 mmol/l. Při této hodnotě glukózy není důvod, aby byl inzulin nad referenční rozmezí. Dokonce jsou vysoce suspektní i hodnoty v rámci referenčního rozmezí, zejména pokud jsou v jeho horní polovině.

Hypoglykemie může být u pacientů s inzulinomem epizodická, což může stěžovat diagnostiku. Z laboratorních hodnot se může u těchto pacientů vyskytovat fruktosamin na nebo pod spodní hranicí referenčního rozmezí, ale tento nález není specifický pro inzulinom. Rovněž je možné psa hospitalizovat s měřením glukózy každých 30-60 minut pro zachycení epizody hypoglykemie. Většina psů s inzulinomem se stane během 12ti hodinové hladovky hypoglykemických.

Mezi diferenciální diagnózy hypoglykemie patří: jiné neoplazie (např. leiomyom, tumory jater a GIT), endokrinopatie (addison, deficit růstového hormonu, hypopituitarizmus), onemocnění jater včetně PSS, sepse, juvenilní hypoglykemie, intoxikace xylitolem, hladovění nebo extrémní zátěž. Do ddg patří i iatrogenní příčíny (aplikace inzulinu, u lidí i jiné léky (tetracykliny, ACEi, atd)) a arteficiální hypoglykemie (opožděná separace krevních buněk nebo polycytemie).

 

Obrázek: Ervin Gjata/Pixabay

Obsah