Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 148: akutní selhání ledvin

 

Které léky není vhodné podávat u pacienta s akutním selháním ledvin? (více možností)

A) ACE inhibitory

B) NSAID

C) dopamin

D) vyvazovače fosforu

 

 

Správná odpověď: A, B, C

 

Všechny léky podávané u pacientů s akutním selháním ledvin je potřeba kriticky zhodnotit z hlediska potenciální nefrotoxicity. Zcela jednoznačně nejsou doporučeny nesteroidy, aminoglykosidy, ACE inhibitory, blokátory receptoru pro angiotenzin a intravenózní kontrastní látky. Vyvazovače fosforu lze v rámci managementu hyperfosfatemie použít, ale až v době, kdy pacient přijímá perorálně krmivo. O tom, zda použít další látky (furosemid, manitol, fenoldopam,…), si můžeš přečíst v nové IRIS guideline pro diagnostiku a management AKI u psů a koček.

 

Fotografie: wirestock / Freepik.com

 

webináře z klinické patologie

Obsah