Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 135: krevní nátěr

Na krevním nátěru jsi našel/la takovéto překvapení. Copak to je?

 

A) larva angiostrongylus vasorum

B) mikrofilárie

C) larva škrkavky

D) dirofilarie

 

 

 

 

Správná odpověď: B

 

Parazit na krevním nátěru je mikrofilárie. Zde se konkrétně jedná o mikrofilárii Dirofilarii immitis, ale takto na krevním nátěru je k nerozeznání od D. repens. Potvrzení druhu je možné například pomocí PCR. (Pod pojmem dirofilárie rozumíme dospělce, který je makroskopicky viditelný). Larvy škrkavek a angiostrongyla jsou tlustší (a v krevním nátěru na ně nenarazíte).

 

Fotografie: Lensi, I.; Lubas, G.; Papini, R.A. Zoonotic Dis. 2023, 3, 162-175. https://doi.org/10.3390/zoonoticdis3020013

 

 

 

 

Obsah