Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 132: hemolýza

 

Vlivem hemolýzy vzorku budu čekat vyšší výsledek (více správných):

A) draslíku

B) kreatinkinázy

C) kreatininu

D) LDH

 

 

Správná odpověď: A, B, D

 

Odpověděl/a si správně? Pokud ne, nechceš zkouknout náš webinář zdarma: Preanalytika krve: když nejde jen o barvy zkumavek ?

 

Hemolýza způsobuje interferenci v měření několika způsoby. Jednak je to vyloučením analytů z cytoplazmy (např. draslíku, fosforu, hořčíku, AST, LDH), interferencí membrány erytrocytu či hemoglobinu v měření (např. CK, bilirubin) nebo uvolněním enzymů, které reagují v biochemických reakcích jiný analytů (např. CK). Extrémní hemolýza může mít efekt na většinu měřených parametrů a někdy není možné tyto vzorky změřit.

 

 

 

Foto: rawpixel.com on Freepik

 

 

 

 

 

Obsah