Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 129: mnoho tyček

 

Na preventivní kastraci ti přinesli roční fenu australského ovčáka. V rámci předoperačního vyšetření ti přístoj vyhodil podezření na tyče a na nátěru byla opravdu většina neutrofilů ve formě tyčí či metamyelocytů. Na co máš podezření?

A) degenerativní posun doleva

B)  regenerativní posun doleva

C) Pelger-Huetovou anomálii

D) myelodysplastický syndrom

 

 

Správná odpověď: C

 

Benigní hyposegmentace jader neutrofilů je popsiována jako Pelger-Huetova anomálie. Jedná se o autozomálně dominantní poruchu vyskytující se u některých plemen psů (např. australský ovčák, samojed, basenji..), ale také u koní či koček. Má se za to, že tato změna tvaru jádra není spojena s funkčním poruchou neutrofilů. Bez anamnézy lze pouze těžko odlišit Pelger-Huetovou anomálii od degenerativního posunu doleva nebo myelodysplastického syndromu. U myelodysplastického syndromu je jádro neutrofilů mnohy tvořeno dvoma oddíly spojenými tenkou linkou chromatinu. Při degenerativním posunu doleva zase očekávame i toxický vzhled neutrofilů či jejich prekurzorů.

 

 

Foto: eclinpath.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah