Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 128: otrava xylitolem

 

Které(á) tvrzení o otravě xylitolem je(jsou) pravdivá?

A) pro snížení vstřebávání xylitolu je první pomocí podání černého uhlí.

B)  otrava vede k hypoglykemii v důsledku masivního vyplavení inzulinu.

C) hypoglykemie trvá maximálně 6 hodin, protože inzulin působí krátkodobě.

D) hypoglykemie se koriguje zejména podáním prednisolonu.

 

 

Správná odpověď: B

 

Xylitol se nachází v řadě přípravků například jako ochucovadlo (léky, žvýkačky, bonbony atd). Pro psy je toxický, způsobuje hypoglykemii již od dávky 0,1 g/kg, u dávek vyšších než 0,5 g/kg může vést k nekróze jater. K hypoglykemii dochází v důsledku masivního vyloučení inzulinu a může být spojena s hypokalemií nebo hypofosfatemií. První pomocí je zvracení, aplikace černého uhlí nemá velký efekt. Před indukcí zvracení je nutné zkontrolovat a případně korigovat hladinu glukózy – to provádíme pomocí infuze glukózy. K hypoglykemii dochází obvykle brzy po otravě, ale může se rozvinout i s prodlevou 6-12 hodin. K elevaci jaterních enzymů dochází 12-48 h po intoxikaci.

 

Foto: Image by Freepik

Reference:

https://www.cliniciansbrief.com/article/xylitol-toxicosis-miniature-australian-shepherd-crossbreed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah