Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 100: krevní nátěr kočky

 

Na krevním nátěru kočičky jsi našel/la více buněk jaké jsou na fotce. O co se jedná?
 
A) NK buňky
B) mastocyty
C) LGL lymfocyty
D) bazofily

 

 

Správná odpověď: C

 

V krvi a kostní dřeni koček s metastatickými velkými granulárními lymfomy (LGL, large granular lymphoma) lze pozorovat lymfocyty s výjimečně velkými purpurovými granulemi. Zdá se, že většina těchto velkých granulárních lymfomů pochází ze střevních nádorů složených z cytotoxických T lymfocytů. Tento novotvar není spojen s infekcí FeLV.

Stejně jako ostatní druhy domácích savců má nízké procento kočičích lymfocytů v krvi fokální nahromadění červených nebo fialových granulí v cytoplazmě. Tyto granulární lymfocyty mohou být cytotoxické T lymfocyty nebo NK buňky. Basofilní granule lze pozorovat v lymfocytech koček s dědičnou mukopolysacharidózou typu VI a VII.

 

Obrázek: Harvey JW. The feline blood film: 2. Leukocyte and platelet morphology. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2017;19(7):747-757. doi:10.1177/1098612X17706471

Zdroj: Harvey JW. The feline blood film: 2. Leukocyte and platelet morphology. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2017;19(7):747-757. doi:10.1177/1098612X17706471

Obsah