Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Diagnostika a terapie dermatofytózy u psů a koček (WAVD).

V roce 2017 byl zveřejněn konsenzus Světové asociace veterinárních dermatologů. Zde stručně uvádíme klíčové shrnutí:

Prevalence a rizikové faktory:

 • určení prevalence je problematické, jelikož se nejedná o spontánně se vyskytující onemocnění,
 • závažnost onemocnění je variabilní a u mnoha zvířat spontánně odezní,
 • subkutánní dermatofytové infekce jsou nejčastější u perzských koček a jorkšírských teriérů,
 • ve větším riziku jsou pracovní a myslivecké psy,
 • FeLV ani FIV status nezvyšuje riziko onemocnění.

Diagnostika:

 • pro diagnostiku neexistuje zlatý standard,
 • v rámci diagnostiky je možno využít Woodovou lampu a přímé vyšetření (aktivní infekce), kultivaci (identifikace a monitoring) nebo biopsii (nodulární nebo atypické léze),
 • pozitivní PCR vyšetření může být nápomocné, nicméně nezaručuje aktivní infekci (např. mrtvé plísně, neinfikovaní přenašeči),
 • vyšetření Woodovou lampou bývá u Microsporum canis pozitivní, fluorescence se těžko hledá u koček, mohou se vyskytovat falešně pozitivní i negativní výsledky,
 • pro monitoring terapie se používá Woodova lampa a kultivace, monitoring terapie je možné pomocí CFU,
 • za vyléčení se u kočky považuje negativní PCR nebo negativní kultivace u kočky bez lézí + negativní Woodova lampa.

Topická antimykotika:

 • za efektivní topicky aplikované antimykotika na generalizovanou dermatofytózu se považují sulfidy, enilkonazol nebo mikonazol/chlorhexidinový šampon,[restrict]
 • nedostatečné informace jsou k využití klimbazolu, terbinafinu a produkty peroxidu vodíku,
 • šampony s mikonazolem jsou in vivo účinnější s chlorhexidinem,
 • chlorhexidin se jako monoterapie nedoporučuje,
 • pro lokální onemocnění se jako monoterapie nehodí klotrimazol, mikonazol a enilkonazol.

Systémová antimykotika:

 • nejbezpečnější a nejefektivnější je itrakonazol s terbinafinem,
 • griseofulvin je efektivnější, avšak má více nežádoucích účinků,
 • ketokonazol a flukonazol jsou méně účinné a ketokonazol má více nežádoucích účinků,
 • lufenuron nemá žádný účinek,
 • antimykotické vakciny nebrání infekci, mohou být použité jako adjuvantní terapie.

Dezinfekce prostředí:

 • dezinfekce prostředí je vhodná pro vyloučení falešně pozitivních výsledků, infekce z prostředí je však vzácná,
 • infekční materiál stačí omýt.

Zoonotický potenciál:

 • jde o známou léčitelnou zoonózu,
 • mírá přenosu není popsaná,
 • u lidí je predominantní dermatofyt neanimální T. rubrum způsobující onychomykózu,
 • nejčastější komplikace infekce Microsporum u imunosuprimovaných lidí je prodloužená délka terapie.

 

Zdroj: Moriello, K. A., Coyner, K., Paterson, S., & Mignon, B. (2017). Diagnosis and treatment of dermatophytosis in dogs and cats. Veterinary Dermatology, 28(3), 266–e68. doi:10.1111/vde.12440

Překlad a redigace: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.
Obsah