Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Identifikace, hodnocení a management systémové hypertenze u psů a koček (ACVIM).

V roce 2018 byl publikován update guideline systémové hypertenze u psů a koček z roku 2007. Klíčové informace jsme zde pro vás sepsali. Celý článek v originálne je volně ke čtení – zde.

Měření krevního tlaku:

  • kalibrace přístroje by měla být prováděna každého půl roku a to buď přiloženou samotestovací metodou nebo přímo výrobcem,
  • proces měření tlaku krve je nutné v rámci pracoviště standardizovat,
  • prostředí pro měření tlaku by mělo být izolované, tiché, měl by být přítomen majitel, pacient by neměl být sedován a měl by být „aklimatizován“ po dobu 5-10 min před měřením,
  • pacient by měl být v pohodlné pozici, ideálně ležet na hrudi či boku, pokud je vzdálenost od srdce větší než 10 cm, pak se přičítá korekční faktor +0,8 mm Hg/cm nad/pod srdeční bází,
  • šířka manžety by měla být 30-40 % obvodu končetiny v oblasti přiložení manžety,
  • místem měření může být končetina nebo ocas dle preferencí lékaře a pacienta,
  • tlak krve by měla měřit vždy ta stejná osoba,
  • měření musí být provedeno pouze u klidných pacientů, kteří nejsou v pohybu,
  • první měření nebereme v úvahu, provedeme 5-7 měření, u zvířat, kde dochází k poklesu tlaku provedeme 5-7 měření až v době, kdy se tlak ustálí,
  • během měření měníme dle potřeby místo měření tlaku,
  • průměrujeme všech 5-7 hodnot pro získání hodnoty tlaku krve,
  • v záznamu měření tlaku nesmí chybět informace o osobě která měření prováděla a která tlaková manžeta byla použita.

Normální hodnoty:

  • závisí od metody
  • u psů byl tlak ve studiích: systolický 136-154, střední 97-115 a diastolický 71-96 mmHg,
  • u koček byl tlak ve studiích: systolický 111-160, střední 96-138, diastolický 76-116 mmHg,
  • s věkem zvířat je možné pozorovat zvýšení o 1-3 mmHg ročně,
  • existují plemenné predispozice k vyššímu tlaku krve (chrti) o cca 10-20 mmHg,
  • u obézních zvířat byl pozorován tlak o cca 5 mmHg vyšší.

Hypertenze:

Hypertenze se vyskytuje i u obézních psích pacientů. Měření tlaku u psa, s laskavým svolením Javier Del Angel Caraza MVZ, EspMCPyG, Dr Med Cir Anim (PhD) (Nefrología y Urología Veterinaria México ?? HVPE-FMVZ-UAEMex), https://www.instagram.com/p/BlzNutsgYGG/
  • situační hypertenze – v humánní medicíně též hypertenze „bílého pláště“ nebo „maskovaná“ vzniká v důsledku strachu u jinak normotenzního zvířete, ve veterinární medicíně není incidence popsána,
  • sekundární hypertenze – perzistentní elevace krevního tlaku v důsledku příčin, o nichž je známo, že zvyšují tlak krve – nemocí (chronické nebo akutní selhání ledvin, hyperadrenokorticizmus, diabetes mellitus, feochromocytom, hyperthyreóza (obezita, hyperaldosteronizmus)) nebo léčiv (gluko- a mineralokortikoidy, stimulátory erytropoézy, fenylpropanolamin, fenylefrin hydrochlorid, efedrin, pseudoefedrin, toceranib fosfát, chronické vysoké dávky NaCl),
  • idiopatická hypertenze – u lidí se používá termín primární nebo esenciální hypertenze pro perzistentní hypertenzi bez známé příčiny, obvykle související se životním stylem. U psů a koček se doporučuje použití v případech, kdy se nepodaří odhalit příčinu hypertenze, zejm. subklinické onemocnění ledvin.

Poškození orgánů:

  • hypertenze je nebezpečná z důvodu rizika poškození orgánů,
  • způsobuje zejména poškození ledvin, retinopatie/choroidopatie, encefalopatie, hypertrofii levé komory, levostranné selhání srdce nebo aortální aneurysma.

Diagnostika hypertenze:

  • závažnost hypertenze se hodnotí ve vztahu k riziku orgánového poškození:
  • normotenzní (minimální riziko poškození orgánů): SBP (systolický tlak) < 140 mmHg,
  • prehypertenzní (nízké riziko poškození orgánů): SBP = 140-159 mmHg,
  • hypertenzní (střední riziko poškození orgánů): SBP = 160-179 mmHg,
  • závažně hypertenzní (vysoké riziko poškození orgánů): SBP >180 mmHg.
  • Hodnotu krevního tlaku je vhodné potvrdit alespoň dvěma měřeními, u prehypertenze a hypertenze je vhodná kontrola během 1-2 měsíců, u závažně hypertenzních pacientů během 1-2 týdnů.

Hodnocení úspěšnosti terapie: [restrict]

  • postup: nasazení prvoliniové terapie -> kontrola za 7-10 dní (u závažné hypertenze za 1-3 dny)
  • pokud je tlak krve <160-140 mmHg, kontrola za 4-6 měsíců,
  • pokud je tlak krve <120 + příznaky hypotenze, je doporučeno snížit medikaci,
  • pokud je tlak krve > 160 mmHg, je doporučeno zvýšit dávku nebo změnit terapii.

Management:

  • nejčastěji se používají inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron (SRAA) a inhibitory vápenatých kanálů (CCB),
  • jako prvoliniová terapie jsou vzhledem k antiproteinurickému efektu voleny inhibitory SRAA,
  • mezi inhibitory SRRA patří ACE-inhibitory, ARB (blokátory receptoru angiotenzinu) a antagonisti aldosteronu,
  • nejčastěji se používají ACE inhibitory, např. 0,5-2 mg/kg enalapril, benazepril PO q12h,
  • výjimkou jsou extrémně hypertenzní pacienti (>200 mmHg), u kterých je indikováno použití inhibitoru SRAA + CCB (např. amlodipin 0,1-0,5 mg/kg PO q24h), použití CCB jako monoterapie není doporučeno;
  • u koček je naopak CCB mnohdy doporučeno jako terapie volby v dávce 0,625 mg/kočku pokud je tlak krve <200 mmHg, nebo v dávce 1,25 mg/kočku pokud je tlak krve >200 mmHg.
Přeložila a redigovala: MVDr. Ivana Váňová, PhD.

Zdroj: Acierno MJ, Brown S, Coleman AE, Jepson RE, Papich M, Stepien RL, Syme HM. ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. J Vet Intern Med. 2018 Nov;32(6):1803-1822. doi: 10.1111/jvim.15331. Epub 2018 Oct 24.[/restrict]

Obsah