Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Gangliosidóza

Základní informace


Zkratky: GM, GM1, GM2

Plemena: více

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: cca 4-6 měsíců

Identifikovaná mutace: GLB1 (GM1), HEXB;

Patogeneze, klinika:

  • lysozomální střádací choroba,
  • GM1 – beta-galaktosidáza, GM2 – beta-hexosaminidáza,
  • příznaky postižení mozečku – ataxie, hypermetrie, intenční tremor,
  • progrese KP CNS, neurony mozečku jsou citlivější k poškození, proto první KP.

Genotypy:

  • N/N = zdravý,
  • N/+= přenašeč,
  • +/+ = postižený.

Další informace


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19231264/

 

 

Obsah