Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Poměr protein:kreatinin

Up/Uc =

Klíč hodnocení:

<0,2 = negativní 0,2-0,4 (kočka) nebo 0,5 (pes) = proteinurie, glomelurální proteinurie může být i při Up/Uc pod 2 >2 (pes) = proteinurie, pravděpodobně glomerulární

Obsah